Barn og familie

I Fjell, Foldnes og Landro kyrkjer ønskjer vi at barn og familiar skal kjenne seg heime.

Kyrkja er for menneske i alle aldrar, og ønsket er at kvar enkelt skal kjenne seg heime og oppleve at det som skjer i kyrkja er relevant for dei. Vi håpar at du ved å lese om dei ulike tilboda som er i kyrkja finn noko du kan tenke deg å vere med på.

Du er hjarteleg velkommen!