Konfirmantjubileum

Praktisk informasjon

Frå:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.16.00

Stad:Fjell kyrkje

Arrangør:

Konfirmantjubileum for dei som vart konfirmert i Fjell kyrkje i 1932, 1937, 1942, 1947, 1957, 1967 og 1977.

Startar med gudsteneste kl. 11.00, og deretter vert det samling for jubilantane i kyrkjelydssalen.

Påmelding til kyrkjekontoret innan 06.10.17