Lysmesse

Praktisk informasjon

Frå:9.12.2018 - kl.18.00

Til:9.12.2018 - kl.19.30

Stad:Fjell kyrkje

Arrangør:

Velkomen til stemningsfull lysmesse i Fjell kyrkje ved Vetle Karlsen Eide.

I adventstida skal nokre av konfirmantane vera med på å lage lysmesse i kyrkja si. Dette er stemningsfulle gudstenester der alle konfirmantar og foreldre er særskild velkomne. Me tenner lys i mørkret og les tekstar som fortel om frelsaren som kjem. Ei flott adventsgudsteneste for heile familien.