Nordre Fjell barnekor og tweenskor

Praktisk informasjon

Frå:24.4.2018 - kl.17.30

Til:24.4.2018 - kl.19.30

Stad:Landro kyrkje

Arrangør:Landro kyrkjelyd

Barnekoret: For 1.-3.klasse kl. 17.30-18.40 | Tweenskoret: For 4.-7. klasse kl. 18.40-19.30 Velkomen til nye og gamle kormedlemmer!