T4 Familiegudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.30

Stad:Foldnes kyrkje

Arrangør:

Velkomen til T4 familiegudsteneste med dåp, ved Maria Tveten.

Det blir utdeling av «Mi eiga kyrkjebok» til dei som er fødde i fyrste halvår av 2015. Etterpå blir det deilig kyrkjekaffi. Velkomen med heile familien!