Kyrkjemusikk

Musikk spelar ein viktig rolle i dei fleste kyrkjelege aktivitetar.

Knapt nokon annan stad i samfunnet står allsangtradisjonen sterkare enn i kyrkja. Den kyrkjelege songtradisjonen har røter heilt attende til tempelsongen i gammaltestamentleg tid, og arven frå heile dette veldige tidsspennet har vist seg som ein umåteleg rikhaldig og slitesterk tradisjon, som heile tida har blitt og framleis blir tilført nye impulsar.

I kyrkjene i Fjell vert song og musikk tilrettelagt av eit berikande samarbeid mellom profesjonelle musikarar og mange dyktige frivillige musikkmedarbeidarar. I Fjell sokn er det tilsett fire kantorar/organistar, tre av dei i full stilling.