Innsetting av ny sokneprest i Foldnes

Ny sokneprest i Foldnes sokn, Maria Tveten, vert innsett i stillinga i Foldnes kyrkje søndag 25. mars kl. 11.00.

7. februar blei Maria Tveten tilsett som sokneprest i Foldnes sokn av Bjørgvin Bispedømeråd, og Tveten har takka ja til stillinga. 

Maria Tveten vil bli innsett i stillinga som sokneprest under gudstenesta i Foldnes kyrkje søndag 25. mars kl. 11.00 (palmesøndag).

Maria Tveten blei ordinert i 2012 til teneste som ungdomsprest i Fjell kyrkjelege fellesråd, kor ho har vore tilsett fram til i fjor. Ho er difor godt kjent i kyrkjelyden.