Konfirmantjubileum 2017

I år er konfirmantjubileet lagt til søndag 15. oktober i Fjell kyrkje. For info om konfirmantkull, påmelding og program, les her.

Dette året vert konfirmantjubileet søndag 15. oktober, og jubilantar er dei som er konfirmerte i 1932, 1937, 1942, 1947, 1957, 1967 og 1977.

Vi startar med gudsteneste i Fjell kyrkje kl. 11.00, og etter at denne er ferdig, flyttar vi oss til kyrkjelydssalen for middag og kaffi og kaker.

Pris kr. 375,- og i tillegg kjem kr. 50,- for dei som ynskjer bilete tilsendt.

Vi sender brev til dei som vi har adressa til, men veit av erfaring at vi ikkje når alle. Vi er takksame for å få tips om navn og eventuelt adresse dersom du veit at nokon frå kullet ditt har flytta, eller tidlegare ikkje har motteke invitasjon. 

Påmelding til kyrkjekontoret i Fjell på tlf. 55 09 74 40 innan 06.10, eller på e-post til g-fjela@online.no