Velkommen til gudsteneste i påska!

Fjell kyrkje:

Palmesøndag kl.11: Familiegudsteneste med dåp v/Terje Aannerød. Kyrkjekaffi.
Skjærtorsdag kl.11: Gudsteneste med nattverd v/Bjarte Nese.
Langfredag kl.11: Gudsteneste v/Petter Ekerhovd-Ottersen.
1.Påskedag kl.11: Høgtidsgudsteneste med nattverd v/Terje Aannerød.

Foldnes kyrkje:

Palmesøndag kl.11: Familiegudsteneste med dåp v/Petter Ekerhovd-Ottersen.
Langfredag kl.11: Gudsteneste v/Erling Kopperud.
1.Påskedag kl.11: Høgtidsgudsteneste med nattverd v/Petter Ekerhovd-Ottersen.

Landro kyrkje:

Palmesøndag kl.11: Familliegudsteneste med nattverd v/Bjarte Nese. Barnekoret deltek. Kyrkjekaffi.
Skjærtorsdag kl.11: Gudsteneste med nattverd v/Erling Kopperud.
1.Påskedag kl.11: Høgtidsgudsteneste med nattverd v/Erling Kopperud.

Fjell festning:

2.Påskedag kl.12: Friluftsgudsteneste v/Petter Ekerhovd-Ottersen.