Gudsteneste Alnes bedehus

Praktisk informasjon

Frå:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.30

Stad:Alnes bedehus

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. sundag i treeiningstida
Liturg: André Sjåvåg
Organist: Dag-Filip Roaldsnes
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd