Gudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. sundag i påsketida
Liturg: André Sjåvåg
Organist: Margaret Haugland
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd