Gudsteneste Giske kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:19.8.2018 - kl.11.00

Til:19.8.2018 - kl.12.00

Stad:Giske kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13. sundag i treeiningstida
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Runa Godø Sæther
Prekentekst: Luk 12,41-48
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp