Gudsteneste Godøy Kapell

Praktisk informasjon

Frå:10.12.2017 - kl.11.00

Til:10.12.2017 - kl.12.30

Stad:Godøy Kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. sundag i adventstida
Liturg: Berit Johansen
Organist: Per Lindseth
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd