Gudsteneste Godøy Kapell

Praktisk informasjon

Frå:3.9.2017 - kl.11.00

Til:3.9.2017 - kl.12.30

Stad:Godøy Kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13. sundag i treeiningstida
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Margaret Haugland
Prekentekst: Matt 25,14-30
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet