Institusjonsgudsteneste Godøy Alnes Eldresenter

Praktisk informasjon

Frå:11.12.2018 - kl.11.00

Til:11.12.2018 - kl.12.00

Stad:Godøy Alnes Eldresenter

Arrangør:

Liturg: Berit Johansen
Organist: Margaret Haugland
Nattverd