Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:20.8.2017 - kl.11.00

Til:20.8.2017 - kl.12.30

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11. sundag i treeiningstida
Liturg: Geir Sakseid
Organist: Margaret Haugland
Prekentekst: Matt 23,37-39
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd
Dåp