Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:20.8.2017 - kl.11.00

Til:20.8.2017 - kl.12.30

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11. sundag i treeiningstida Liturg: Geir Sakseid Organist: Margaret Haugland Prekentekst: Matt 23,37-39 Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet Nattverd Dåp