Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:21.5.2017 - kl.11.00

Til:21.5.2017 - kl.12.30

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. sundag i påsketida
Liturg: André Sjåvåg
Organist: Margaret Haugland
Prekentekst: Luk 18,1-8
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd
Dåp