Gudsteneste Vigra kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Stad:Vigra kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. sundag i openberringstida
Liturg: Kjetil Austad Endal
Organist: Margaret Volle Haugland
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: Kyrkjelydens misjonsprosjekt
Nattverd