Born og unge

Dåp og opplæring høyrer saman - for alle. Alle som er døypte blir invitert til å ta del i kyrkjelyden si trusopplæring. Målet for denne er at barnet får kjennskap til den kristne trua og at dette kan gje den døypte både glede over livet og hjelp til å meistre det.

Trusopplæringsreforma blei til på bakgrunn av store endringar som har gått over mange år, særleg i skulen. Frå å ha ansvar for kristendomsundervisning har grunnskulen no orienteringsfaget RLE (Religion, livssyn og etikk).  Trusopplæringseforma sitt namn ” Størst av alt” fokuserar på barnet sin plass i Guds rike og på tru, håp og kjærleik som kjerna i trusopplæringa. Foreldra er hovudansvarlige  for trusopplæringa til sine barn. Kyrkja si trusopplæring skjer på mandat frå foreldre/føresette og fadrar som har ønskja dåp.  
Kyrkjelydane i Giske vil at dei døypte skal:

  • få verte kjent med den kristne trua
  • få oppleve å vere elska og skapt av den treeinige Gud
  • få kunnskap til å leve som kristen i kvardagen

Vår lokale plan for trusopplæring er i ei oppbyggingsfase. Ta med barn og unge på kristent barne og ungdomsarbeid  i bedehus og kyrkjer! Vil du lese meir om dei ulike hendingane, så sjekk ut linkane under.

Kontaktinformasjon for Giske kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse:
Kyrkjekontoret/Rådhuset

Valderhaug 4

6050 Valderøy

Åpningstider:

Tirsdag - Fredag:

Kl. 09.00-14.00

 

 

Telefon kyrkjekontoret: 

70 18 80 40

 

Telefon kyrkjeverje:

45 06 53 80