Ledig stilling som Klokkar/Kyrkjetenar

Vi søkjer etter klokkar/kyrkjetenar i 20-30% stilling i Giske kyrkjelege fellesråd med Vigra kyrkje som hovudarbeidsstad. Stillinga blir ledig frå september 2017.

Søkjarar må vere medlem av Den norske kyrkja.

For meir informasjon kontakt Turid Valderhaug tlf. 70188042 før 14. juli. Søknad med CV, sendast Giske kyrkjelege fellesråd, Valderhaug 4, 6050 Valderøya. Søknad kan også sendast på mail: tuva@giske.kommune.no

Søknadsfrist: 26.juli 2017

Vi søkjer etter ein allsidig person som er praktisk anlagt og som også kan stå fram og lese teksten i ei gudsteneste. Det vil bli lagt vekt på at personen er eigna til oppgåvene som ligg til kyrkjetenar/klokkar stillinga.

Søkjar må framvise vandelsattest ved tilsetting.

Oppgåver som ligg under denne stillinga:

Førebu gudstenester og kyrkjelege handlingar praktisk og vere medhjelpar i desse etter nærare instruks. Vere brannvernleiar ved konsertar og andre aktivitetar.

 

Kontaktinformasjon for Giske kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse:
Kyrkjekontoret/Rådhuset

Valderhaug 4

6050 Valderøy

Åpningstider:

Tirsdag - Fredag:

Kl. 09.00-14.00

 

 

Telefon kyrkjekontoret: 

70 18 80 40

 

Telefon kyrkjeverje:

45 06 53 80