Jentekveldar på Møteplassen

Annankvar torsdag inviterer vi til ein sosial og avslappa møteplass for jenter i alle aldrar. Årets siste jentekveld er 30.11.

Annankvar torsdag (partalsveker) møtast jenter i alle aldre på Møteplassen på Frekhaug torg. Dørene er opne frå kl. 19-22 med kaffi og te på kannene. Jentekveldane er ein plass å treffe andre for å prate og bli kjend, med eller utan strikketøy. Kom åleine eller ilag med andre.

I løpet av hausten vil me prøve å ha t.d. byttekveld, litteraturkveld, julebakst, musikalske kveldar - alt etter kva som kjem opp og er aktuelt. Men først og fremst er kveldane til for å møtes og å ha ein plass der vi kan senke skuldrane. 

Haustens datoar: 5.10, 19.10, 2.11, 16.11 og 30.11.

Ta kontakt med Maria Sæle eller Stine Karin Sæle om du har spørsmål eller er interessert i å bidra! Følg lenka under for å finne Facebook-gruppa vår med oppdatert informasjon og arrangement. 

Kontaktinformasjon for Meland kyrkjelyd

Kontoradresse:
Havnevegen 31
5918 Frekhaug

 

Kontonr: 3632 07 04019

Postadresse:
Boks 117
5906 Frekhaug

 

Org.nr: 976 995 406

Trefftid:
Mandag: 12.00-15.00
Onsdag: 12.00-15.00
Fredag: 12.00-15.00

Telefon: 56 17 14 80