Musikk i kyrkja

Kyrkjemusikk kan enkelt definerast som den musikken vi nyttar ved gudstenester og kyrkjelege handlingar. I vår kyrkje står gjerne salmen i ein særtradisjon. Då ny salmebok kom i 2013 gjenspegla denne i større grad bredde i musikalsk stil en forgjengaren frå 1985. Mangfaldet i musikalsk stil og form kjenneteiknar på mange måtar vår tid. Mangfald er bra, men det utfordrar også. Toleranse vert eit viktig stikkord når ulike kulturar møter kvarandre, både i salmeval og liturgisk musikk. 

Kontaktinformasjon for Meland kyrkjelyd

Kontoradresse:
Havnevegen 31
5918 Frekhaug

 

Kontonr: 3632 07 04019

Postadresse:
Boks 117
5906 Frekhaug

 

Org.nr: 976 995 406

Trefftid:
Mandag: 12.00-15.00
Onsdag: 12.00-15.00
Fredag: 12.00-15.00

Telefon: 56 17 14 80