Os kyrkjeblad

Kyrkjebladet er eit viktig informasjonsorgan for kyrkjelyden, som kjem ut fire gonger i året.

Bladet kjem i posten til alle heimar i Os, og på forespurnad til andre som bur utanbygds. Du kan óg lesa utgåvene her som PDF - sjå nederst på sida.

Bladkontingenten er på kr. 200,- per år (250,- for utanbygds abonnenter). Bankgiro sendast ut til mottakarane, eller beløpet kan settast inn på bankkonto 1503.09.81119.

Dersom du ynskjer å annonsere i Os kyrkjeblad, ta kontakt med oss på post@os.kyrkja.no. Prisar for ulike annonsetypar finn du nederst på sida.

Kontaktinformasjon for Os kyrkjelege fellesråd

Kyrkjekontoret ligg i Kyrkjetunet i Os sentrum.

Besøksadresse:

Øyro 49, 5200 Os

Postadresse:

Postboks 209, 5202 Os

Fakturaadresse:

Os sokneråd

c/o Akasia Regnskap AS

Johan Berentsensvei 109

5163 Laksevåg

eller epost: faktura2@akasia.no

Telefon: 56 57 24 00  

E-post:  post@os.kyrkja.no

Telefon- og besøkstid:

måndag-fredag 09-14