6. klasseleir på Skjergardsheimen

Praktisk informasjon

Frå:16.3.2018 - kl.00.00

Til:18.3.2018 - kl.00.00

Stad:

Arrangør: