Gospel gudsteneste v/ Espen Tveten og Gospel teens

Praktisk informasjon

Frå:18.11.2018 - kl.17.00

Til:18.11.2018 - kl.18.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Avslutning for konfirmantleiren. Gospel teens deltek. Offer til Stefanusalliansen.