Gospelgudsteneste ved Espen Tveten og Gospel teens

Praktisk informasjon

Frå:19.11.2017 - kl.17.00

Til:19.11.2017 - kl.18.00

Stad:Hjelme kyrkje

Arrangør:

Gospel teens deltek og avslutning for konfirmantleiren. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Nattverd