Gudsteneste v/ E.Tveten. Søndagsskule

Praktisk informasjon

Frå:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Maria bodskapsdag. Offer til Den norske Israelsmisjon. Nattverd. Søndagsskule