Gudsteneste v/ H.Unneland. Søndagsskule

Praktisk informasjon

Frå:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Nattverd. Offer til Bildøy bibelskule. Søndagsskule