Gudsteneste ved Helge Unneland. Song av "12manna". Søndagsskule

Praktisk informasjon

Frå:10.12.2017 - kl.11.00

Til:10.12.2017 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Song av mannskoret "12manna" frå Vik. Offer til Åpne dører. Nattverd. Søndagsskule for borna