Gudsteneste ved Maria Tveten. Gjestetaler Jan Ulveset NMS. Søndagsskule

Praktisk informasjon

Frå:17.9.2017 - kl.11.00

Til:17.9.2017 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Preike ved Jan Ulveset frå Det norske Misjonsselskap. Offer til misjonsprosjektet i Thailand. Dåp. Nattverd. Søndagsskule for borna