Høgtidsgudsteneste v/ H.Unneland. Søndagsskule

Praktisk informasjon

Frå:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.Nattverd. Søndagsskule