Småbarnssong ved Kari S Rong

Praktisk informasjon

Frå:19.9.2017 - kl.17.30

Til:19.9.2017 - kl.19.00

Stad:Blomvåg kyrkje

Arrangør:

Born frå 1-5 år med føresette, møtest for synge og ha eit fint samvær i lag. Avsluttar med medbrakt kvelds.