Sprell levande gudsteneste v/ E.Tveten. Utdeling til 4 og 5 åringar

Praktisk informasjon

Frå:28.1.2018 - kl.11.00

Til:28.1.2018 - kl.12.00

Stad:Hjelme kyrkje

Arrangør:

Utdeling av bok og barnebibel til 4 og 5 åringar. offer til Bergen søndagskulekrets.