Konfirmasjon i Øygarden

FOR PÅMELDING TRYKK PÅ BOKSEN: "Påmelding konfirmasjon 2017" nede på denne sida. I Øygarden vel dei aller fleste kyrkjeleg konfirmasjon. Ordet konfirmasjon kjem av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

For informasjon om konfirmasjonsdagar i 2017, sjå boksane under.

_____________________________________________________ Konfirmasjonstida er ei spanande tid. Ei moglegheit til å finne ut meir om den kristne trua, få svar på spørsmål, til å ha det kjekt saman og kanskje bli litt utfordra? Konfirmantopplegget i Øygarden består av undervisning, gudstenester og ein klubb som du veljer å delta på. Her kan du velje mellom KRIK, Gospel Teens, Refuel og Ahava.

I tillegg reiser vi sjølvsagt på konfirmantleir!

Kontaktperson: Hogne Berland, 98683424

For informasjon om konfirmantopplegg, tidspunkt for konfirmasjon m.m. kan du og kontakta oss på telefon 56 38 22 40, eller epost: post.oygarden@kyrkja.no. 

Konfirmasjon er ein gamal tradisjon. I Den norske kyrkja er konfirmasjon ei forbønshandling som stadfestar løftene Gud ga då du vart døypt. I konfirmasjonstida lærer du kva kristen tru har med ditt liv å gjere. .