Fastetida 2017 - eit studieopplegg til deg

Fastetida er eit godt høve til å fordjupa seg i Bibelen. Fastetida kan bestå i å avstå frå mat og andre ting, men hovudfokus er å ha merksemd på Gud. Sokneprest Espen Tveten har laga ein bibelleseplan for fastetida. Knytt gjerne bibellesinga saman med bøn, Fadervår og stille.

Opplegget finn du i PDF-format nede i denne artikkelen.

Kontaktinformasjon for Den norske kyrkja i Øygarden

Postadresse

Postboks 144, 5331 Rong

 

Besøksadresse

Kyrkjekontoret, Rong senter, Nygardsvegen 2,

5337 Rong

Kyrkjekontoret - Rong senter Ekspedisjonstid

Måndag-fredag kl. 09.00-15.00  

Telefon sentralbord: 56382240  

E-post: post.oygarden@kyrkja.no