Beredskapstelefonar (særskilde hendingar)

Kyrkjekontoret si ekspedisjonstid er normalt måndag-fredag mellom kl. 09.00-15.00. Ved kriser, dødsbod og tenester som ikkje kan vente til neste dag (innanfor normal ekspedisjonstid), ring telefon 95483655. Dette er ein vakttelefon til prestetenesta i Vesthorhordland prosti og gjeld frå kl. 17.00 til kl. 08.00 neste dag, og laurdag og søndag. Vakttelefon ved kyrkjekontoret  i Øygarden, utanfor ordinær opningstid, er 93264400 (gjeld berre for svært alvorlege hendingar/samtalar som ikkje kan vente til neste dag og innanfor ordinær ekspedisjonstid).

Kyrkjekontoret i Øygarden har ekspedisjonstid: Måndag-fredag mellom kl. 09.00-15.00. Telefonnummer til sentralbord er 56 38 22 40.

For gravferdsbyrå: Normalt er ekspedisjonstida innanfor ordinær arbeidstid. Gravferdsbyrå som må koma i kontakt med kyrkjekontoret i Øygarden, utanfor kontortid, ringjer eller sender sms til telefon 93264400. Ein kan ikkje pårekne svar umiddelbart. Dette er heller ingen vakttelefon for andre hendingar.

Kontaktinformasjon for Den norske kyrkja i Øygarden

Postadresse

Postboks 144, 5331 Rong

 

Besøksadresse

Kyrkjekontoret, Rong senter, Nygardsvegen 2,

5337 Rong

Kyrkjekontoret - Rong senter Ekspedisjonstid

Måndag-fredag kl. 09.00-15.00  

Telefon sentralbord: 56382240  

E-post: post.oygarden@kyrkja.no