Beredskapstelefonar (særskilte hendingar)

Kyrkjekontoret si ekspedisjonstid er normalt måndag-fredag kl. 9-15. Ved kriser, dødsbod og tenester som ikkje kan vente til neste dag (innanfor normal ekspedisjonstid), ring telefon 95483655. Dette er ein vakttelefon til PRESTETENESTA i Vesthorhordland prosti og gjeld frå kl. 17 til kl. 8 neste dag, og lørdag og søndag. Vakttelefon KYRKJEKONTORET i Øygarden, utanfor ordinær opningstid, er 93264400 (gjeld berre for svært alvorlege hendingar/samtalar som ikkje kan vente til neste dag og innanfor ordinær ekspedisjonstid).

Kyrkjekontoret i Øygarden har ekspedisjonstid: Måndag-fredag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Telefon sentralbord er 56382240.

For gravferdsbyrå: Normalt er ekspedisjonstida innanfor ordinær arbeidstid. Gravferdsbyrå som må koma i kontakt med kyrkjekontoret i Øygarden, utanfor kontortid, ringer eller sender sms til telefon 93264400. Ein kan ikkje pårekne svar umiddelbart. Dette er heller ingen vakttelefon for andre hendingar.

Kontaktinformasjon for Den norske kyrkja i Øygarden

Postadresse

Postboks 144, 5331 Rong

 

Besøksadresse

Kyrkjekontoret, Rong senter, Nygardsvegen 2,

5337 Rong

Kyrkjekontoret - Rong senter Ekspedisjonstid

Måndag-fredag kl. 09.00-15.00  

Telefon sentralbord: 56382240  

E-post: post.oygarden@kyrkja.no