ØKONOMI

Kommunal fellesnemnd skal løyve pengar til samanslåing av fellesråd. Det er bestemt gjennom styringsdokument frå Staten. Kyrkjeleg fellesnemnd søkte om 2 944 000. Kommunal fellesnemnd løyvde kr 780 000 (for 2018 og 2019)