Langfredag / Pasjonsgudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:30.3.2018 - kl.11.00

Til:20.2.2018 - kl.12.00

Stad:Leikanger kyrkje

Arrangør:

v/ Eli-Johanne Rønnekeiv