Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Halleluja – det er påske!

Hver søndag er oppstandelsens dag. Oppstandelsen er grunnfortellingen som den kristne kirke samles om gjennom hele kirkeåret: «Livet vant, dets navn er Jesus!» I gudstjenestene lovsynges Gud, vår skaper, frigjører og livgiver: Hallelu-jah! (hebraisk: lovsyng Herren!)

Hvordan hilser vi hverandre i påsketiden? «God påske!» kan vi faktisk si helt til pinse, for påsketiden varer helt fra påskedag til pinse. I denne tiden danner gudstjenestenes tekster, bønner, salmer og liturgi en fargerik bukett av glede, forvirring, håp og trøst. Den oppstandne møter oss med ord om fred, slik han møtte disiplene: «Mens de snakket… sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»  (Luk 24,36)

Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja.
Han var død, men se han lever. Halleluja.
Dødens porter åpner han. Halleluja,
viser vei til livets land. Halleluja.
(Norsk salmebok nr 207)

Ordet påske kommer av det hebraiske pesach, gå forbi. Ordet brukes i 2. Mosebok kapittel 12, vers 13, hvor Gud forkynner for Israelsfolket at døden ikke skal ramme de hus som har lammets blod støket på døren. Dette er den store fortellingen om Israelsfolkets befrielse og utgang fra slaveriet i Egypt, som er jødenes påskefeiring (gresk: exodos, utgang). Den kristne kirke tolker Jesu oppstandelse som den nye påsken. Vi går fri fordi livet vant da han oppsto påskedag. 

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1.Pet 1,3)

Å, salige stund uten like!

I denne natt reiste Gud vår Herre Jesus Kristus opp fra de døde og førte liv og udødelighet fram i lyset.
(Fra Gudstjenesteboken, liturgien for Påskenatt)

I morgenlysningen høres jubelropet fra englemunn: «Frykt ikke!» (Matt 28,5)
Hører du, Maria? Hører du gjenklangen fra den gang
du hørte de samme ord og ble svanger?
Er du der, Maria? Du sto taus ved korset.
Nå blir ordene gitt deg på nytt.
Løp og fortell, ta med deg de andre kvinnene:
«Han er stått opp, slik som han sa!» (Matt 28,6)

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade,
og de løp for å fortelle det til disiplene.
Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!»
De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. (Matt 28, 8-9)

«Tenk, jeg skal hans hilsen frembære,
å, kunne jeg synge det ut!
Mer kunne ei engler begjære
enn gå med så salig et bud!»
(Norsk salmebok nr 199)

Les gjerne hele salmen av Johan Halmrast; Å, salige stund uten like, Norsk salmebok nr 199.
Salmen kalles også for Maria Magdalenas jubel.