Stavanger bispedømme

Bli bedre kjent med de ansatte på bispedømmekontoret

Rådgivere og ansatte i administrasjonen ved Stavanger bispedømmekontor jobber etter bispedømmerådets visjon om å «vekke og nære det åndelige liv i menigheten». I denne serien ønsker vi å fortelle litt mer om de ansatte ved kontoret, og om hva de ulike stillingene inneholder av ansvar og oppgaver.

Les mer

Sitat

Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.

Fra strategiplan for Stavanger bispedømme

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00