Velkommen til reformasjonsbyen Bergen!

I hele 2017 markeres det at det er 500 år siden reformasjonen. I dagene 3. - 7. mars var det folkefest i Reformasjonsbyen Bergen, men også resten av året er det mye spennende program man kan ta del i. Fra 1. september til 1. november blir det ukentlig publisert nye teser på Johanneskirkens tårn, og det arrangeres temamøter under vignetten "Luther øre" fram til desember.

Program finner du i de blå boksene nederst på siden.

Reformasjonsbyen Bergen inviterte til folkelig fest og faglig fordypning 3. - 7. mars, men også resten av året. Luther og reformasjonen har satt sitt tydelige preg på hele samfunnet vårt. Noe av det feires, annet skal debatteres. Velkommen til å oppleve kunst og kultur, reflektere over samfunnsutviklingen, oppleve Bergen i lys av reformasjonen og feire nåden.

Tilbakeblikk fra folkefesten og mer om programmet resten av året finner du nedenfor. 

Følg Reformasjonsbyen Bergen på Facebook og last ned appen vår Reformasjon2017 !

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30