Den norske kirke, Kirkerådet

Sitat

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.

Ordsp 4,23