Tilsette

Staben er dei som held den daglege drifta i kyrkjene i gang. Lurer du på noko, så ta kontakt med nokon av oss.

Hovudkontoret har vi i 2. etasje på Rådhuset. Her finn du kyrkjeverja, sokneprestane, sekretær, diakon og kyrkjelydspedagog. Kantoren har kontor i Valderøy kyrkje, medan kyrkjetenarane og reinhaldarane ikkje har eigen kontorplass.

Kontaktinformasjon for Giske kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse:
Kyrkjekontoret/Rådhuset

Valderhaug 4

6050 Valderøy

Åpningstider:

Tirsdag - Fredag:

Kl. 09.00-14.00

 

 

Telefon kyrkjekontoret: 

70 18 80 40

 

Telefon kyrkjeverje:

45 06 53 80