Permisjonar og vikarar

Hausten 2017 og våren 2018 blir det mykje endringar i staben på grunn av permisjonar med meir.

Eva Kristin Dale Wessman, som er barnearbeidar,  gjekk ut i fødselspermisjon i mai. Ho har fått ein son og vi gratulerer henne og familien! I permisjonstida vil Anne Marit Fosse Dahle fylle oppgåvene med søndagsskulen Løvegjengen. Ruben Sæle skal også ut i permisjon for å vere heime med sonen i haust. Frå 14.august vil han ha delvis permisjon fram til konfirmasjonane er unnagjort. Så vert det full permisjon ut året. Stine Karin Sæle kjem til å gå inn i delar av oppgåvene han har. 

På prestesida er det også endringar. (Prestane har Bjørgvin bispedøme som arbeidsgjevar.) Bjørn Moe kjem til å arbeide i Fyllingsdalen menighet i Bergen frå 1.september. Torbjørn Aamli har takka ja til å gå inn i 50% mellombels stilling i Osterfjorden sokn frå september fram til 1.mai 2018 i tillegg til 50% stilling her i Meland. Helge Hitland, som er pensjonist, vil vere vikar i full stilling i Meland, inntil vidare fram til nyttår. 

Kontaktinformasjon for Meland kyrkjelyd

Kontoradresse:
Havnevegen 31
5918 Frekhaug

 

Kontonr: 3632 07 04019

Postadresse:
Boks 117
5906 Frekhaug

 

Org.nr: 976 995 406

Trefftid:
Mandag: 12.00-15.00
Onsdag: 12.00-15.00
Fredag: 12.00-15.00

Telefon: 56 17 14 80