Biskop Ivar Braut

Ivar Braut ble vigslet til biskop i Stavanger 19. mars 2017.

Braut har siden 2000 vært sokneprest i Birkeland menighet, Fana prosti i Bjørgvin bispedømme.

Han har tidligere blant annet vært prest i Søndre Skøyen i Oslo, kapellan i Fossum på Stovner i Oslo, lærer i teologiske fag på Bibelskolen i Grimstad for Indremisjonsselskapet, kapellan i Ilen menighet i Trondheim, sokneprest på Stord og prost i Sunnhordland. Braut har vært medlem av Bjørgvin bispedømmeråd og av Kirkerådet. I artikkelen nederst på siden finnes en nærmere presentasjon av Ivar Braut.

Kontaktinformasjon for Stavanger bispedømme

Stavanger bispedømme

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Telefonnummer: 51 84 62 70

Epost: stavanger.bdr@kirken.no

Åpningstider: 08.30-15.00