Kjøp aktivitetsboksen "Martins vidunderlige verden"

Martins vidunderlige verden er ein pedagogisk aktivitetspakke for born i alderen 3 - 10 år og kan no bestillast i nettbutikk.

Pakken handlar om Martin Luther og hans historie og inneheld puslespel i 12 deler, fargeleggingsbok, forteljing og eit aktivitetshefte. Aktivitetsheftet inneheld blant anna labyrint, fargelegging og Luther-papirdokke.

Innholdet er utvikla av Bjørgvin bispedøme som del av reformasjonsmarkeringa.

Pakken blir no seld til spesialpris i Den norske kyrkja sin nettbutikk. Kr. 100,- + ekspedisjonsgebyr kr 50,- og porto. Rabattt ved bestilling av meir enn 10 stk: Kr. 80,- pr. boks.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30