Tre ledige stillingar i Bjørgvin bispedøme

Det er lyst ut tre stillingar i Bjørgvin bispedøme med tilsetting i desember. To stillingar i Fana prosti og ei stilling i Nordhordland prosti.

Sokneprest i Birkeland menighet

Sokneprest i Skjold menighet

Sokneprest i Osterfjorden og Mo sokn

Følg linken under for å komme til fullstendig utlysingstekst. 

Søknadsristen for dei tre stillingane som er utlyst på www.kyrkjejobb.no og NAV er 5. november.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30