Stiftsdagane 2017 - minne og ressursar etter møtet

Stiftsdagane i Bjørgvin 2017 vart arrangert 6. - 7. juni på Hotel Quality Edvard Grieg på Sandsli. Arrangementet var for alle kyrkjelege tilsette i Bjørgvin. På denne sida finn ein program og anna materiell i høve Stiftsdagane.

Sjå fotoalbum frå Stiftsdagane her!

Evaluering av Stiftsdagane 2017 skal vere sendt ut til alle deltakarar via Questback. Ta kontakt med din leiar om du ikkje har motteke lenkje til evalueringa.

 

Stiftsdagane 2017 (klikk på programpostane for å sjå presentasjonar o.l.)

Tysdag 6.juni
12:30    Registreringl.
13:30    Opning av stiftsdagane
             Velkomst, informasjon, musikalske innslag mm.
13:55    Opningsføredrag
              v/biskop Halvor Nordhaug
14:30    Motivasjon i møte med utfordringar og muligheiter
              v/professor Paul Otto Brunstad
15:10    Sein lunsj (buffé)
16:45    Medarbeidarskap – ei krevjande utfordring for – kven?
              v/diakon Terje Stig Knudsen
17:30    Kyrkja i ei ny tid
              v/direktør i Kyrkjerådet, Jens Petter Johnsen
18:15    Pause/rigging
19:00    Å vere kulturminister i eige liv
              v/Kåre Geir Lio m.fl.
21:00    Programmet er ferdig for dagen

Onsdag 7.juni
09:00    Morgonsong
09:30    Nær på sosiale mediar
              v/Ingvild Moen
10:30    Pause
11:00    Saman om å kommunisere Kyrkja
              v/kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvik
11:45    Å vere saman 
             
Praksisforteljing frå Sogndal
             Om reformasjonsgudstenester 
12.30    Lunsj
13.45    Gudsteneste
             v/Kristin Litlere, biskop Halvor Nordhaug m.fl.
15.00    Slutt

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30