Dåp

Når eit barn vert båret til dåp, blir vi minna om at ingen kan bære seg sjølv. Gjennom dåpen blir vi ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda – og gjennom alle tider.

Dåpen er ein trefalda kjærleikshandling. Det omhandlar familien og faddrar som ber barnet til dåp på bakgrunn av kjærleik, med ønskje om det beste for barnet. Det omhandlar kyrkja og kyrkjelyden som ønskjer å omfamne og ta imot eit nytt medlem med kjærleik.

Det tredje perspektivet handlar om Gud som erklærer sin kjærleik til barnet gjennom å gi det sin heilage Ande og gje det del i Kristi kjærleik og nåde.

Dåpen er dermed ein markering der barnet har alle sine viktigaste støttespelarar rundt seg, og der Gud lover å følgje barnet alle dagar.