Kort liturgi Ulstein kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria bodsk.dag
Liturg: JSK
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Barne- og ungdomsarbeid - Ulstein sokn
Nattverd